Skip to main content

Ubezpieczenie flot samochodów

Ubezpieczenie floty samochodowej obejmuje takie ryzyka jak: obowiązkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco, ubezpieczenie pomocy na drodze Assistance, GAP, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dodatkowe ubezpieczenie szyb lub opon, OC nadwyżkowe, ochronę prawną i inne.

ISTOTA UBEZPIECZENIA FLOTY

Niezależnie od tego, czy są to pojazdy własne, leasingowane, będące przedmiotem kredytu lub wynajmu długoterminowego, wynegocjujemy najlepsze warunki ubezpieczenia, zarówno pod kątem zakresu ochrony jak i kosztów.

Ubezpieczenie floty samochodowej obejmuje takie ryzyka jak: obowiązkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco, ubezpieczenie pomocy na drodze Assistance, GAP, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dodatkowe ubezpieczenie szyb lub opon, OC nadwyżkowe, ochronę prawną i inne.

Dla firm wykorzystujących pojazdy do specjalistycznych, takich jak wynajem zarobkowy, poczta kurierska czy nauka jazdy, dopasowujemy program ubezpieczenia tak, aby zapewnić maksimum ochrony.

Ubezpieczenie floty może obejmować następujące ryzyka:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • Nadwyżkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • AC/KR – uszkodzenie i kradzież
 • Assistance – natychmiastowa pomoc na drodze
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • GAP – utrata wartości pojazdu
 • Klauzule rozszerzające
 • Dodatkowe ubezpieczenie szyb
 • Ochrona Prawna kierowcy i pojazdu

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Od 20 lat zajmujemy się kompleksową obsługą ubezpieczeniową flot samochodowych, zarówno ciężarowych jak i osobowych. Nasi Klienci dysponują flotami liczącymi od kilkunastu do kilkuset pojazdów.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOSZTY UBEZPIECZENIA

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami