Skip to main content

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Sprzęt lub maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem są również objęte ubezpieczeniem.

ISTOTA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych jest produktem typu all risk („od wszystkich ryzyk”), co oznacza, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych
z zakresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Ubezpieczenie może obejmować następujące ryzyka:

  • sprzęt i maszyny służące do budowy dróg lub trakcji kolejowych
  • sprzęt i wyposażenie budowlane
  • dźwigi, maszyny podnoszące i systemy transportowe
  • maszyny do przemieszczania gruntu
  • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu
  • sprzęt i maszyny do palowania i wierceń
  • pojazd lub sprzęt służb publicznych, z wyłączeniem transportu publicznego itp

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Mamy wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych z uwagi na współpracę z dużymi zakładami wydobywczymi oraz firmami budowlanymi. Ubezpieczamy setki maszyn budowlanych typu koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, wozidła i inne. Nasze doświadczenie dotyczy również ubezpieczenia nietypowych maszyn pływających. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych, złożone przez naszych Klientów.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOSZTY UBEZPIECZENIA

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający (przedsiębiorca) na podstawie wartości odtworzeniowej zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn i urządzeń.

Składka ubezpieczeniowa jest obliczona na podstawie ustalonej przez ubezpieczyciela stawki uwzględniającej ocenę ryzyka w odniesieniu do Sumy Ubezpieczenia.

Dodatkowy koszt mogą stanowić klauzule poszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl