Skip to main content

Ubezpieczenie grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników zabezpiecza interesy finansowe ubezpieczonego lub jego najbliższych w przypadku urodzenia dziecka, wypadku, choroby lub zgonu.

ISTOTA UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH

W ramach grupowego ubezpieczenia na życie pracowników istnieje możliwość objęcia ochroną również współmałżonków, partnerów i dorosłe dzieci pracownika na tych samych warunkach.

Wdrożenie grupowego programu ubezpieczenia pozwala pracodawcy wywiązanie się z obowiązków socjalnych względem pracowników, takich jak np. zapewnienie odprawy pośmiertnej w przypadku zgonu pracownika.

Warunki negocjowane dla firm w każdym przypadku są bardziej korzystne dla pracowników, niż indywidualne oferty ubezpieczenia.

Kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie złożone przez naszych Klientów.

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników może obejmować następujące świadczenia:

 • Świadczenia ochronne wypłacane w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Świadczenie socjalne wypłacane w przypadku zgonu członka najbliższej rodziny lub narodzin dziecka
 • Świadczenia chorobowe wypłacane w przypadku zdiagnozowania ciężkiego zachorowania u ubezpieczonego
 • Świadczenia szpitalne wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonego
 • Świadczenia VIP z bardzo wysokimi sumami świadczeń dedykowane członkom kadry zarządzającej lub właścicielom firmy

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOSZTY UBEZPIECZENIA

Na wysokość składki grupowego ubezpieczenia na życie pracowników mają wpływ m.in.:

 • liczba pracowników
 • liczba dostępnych wariantów
 • struktura wiekowo-płciowa grupy
 • wybrany zakres i wysokości świadczeń
 • charakter wykonywanej pracy
 • branża, w której działa firma

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl