Skip to main content

Podróże zagraniczne

Wiele zawodów nieodzownie wiąże się z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych. Podczas delegacji może dojść do nieprzewidzianych sytuacji lub wypadku. Polisa ubezpieczeniowa  zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w sytuacji, gdy pracownik  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

Optymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń konstruujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe adekwatne do branży i sektora działalności naszych Klientów. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń podróżnych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl